Bøger

Det Vingede Menneske

Bogen er en erindringsbog og handler om mødet med min spirituelle mentor Calle Montségur. Jeg mødte ham i løbet af de sidste 18 måneder af hans liv, hvor han gav udkrystalliseringen af sin metode og filosofi videre til mig. Derudover fortalte han mig, at mine hænder er skabt til at skrive, og at jeg ikke skulle tænke på andet.

Mødet med Calle Montségur vækkede en spirituel opvågnen i mig og satte en lang proces i bevægelse, som bogen beskriver så dokumentarisk som muligt. Herunder min søgen efter svar i datidens videnskabslitteratur og personlige eksperimenter gennem de forskellige teknikker, jeg lærte af Calle Montségur.

En på alle måder tidsvarende bog for det moderne søgende menneske.

Køb den her!


Terapi for Mennesker i Uniform

Jeg var ghostwriter på på Michael Molins bog om terapi for mennesker i uniform. Med afsæt i sine over 20 år som politibetjent og praktiserende krise- og traumeterapeut fortæller Michael Molin om de udfordringer, der er knyttet til et liv i uniform, og hvordan man tackler dem, når livet ikke går som planlagt.

Hans bog lægger vægt på forståelsen af, at der bag uniformen er et menneske, der kræver omsorg, forståelse og beskyttelse for at fungere optimalt. Uanset hvilken farve uniformen har.

Køb den her!