Tilbage til modersmålet

Jeg har besluttet mig for at skrive mere på dansk end på engelsk. Det har ellers været mit foretrukne sprog at skrive på i mange år; måske altid. 

Jeg tror, det har noget at gøre med min iboende trang til at udforske verden. Jeg har altid haft det svært med, at Danmark er sådan et lille land og dermed et lille sprog. Jeg ville elske, hvis vi var mange flere. Det ville give os allesammen større rækkevidde. 

Når jeg skriver på engelsk får jeg en følelse af at rejse ud i verden og gå på opdagelse. At være en del af noget større. Det kan godt være svært i Danmark, synes jeg, hvor vi generelt ikke bryder os så meget om tingene, hvis de bliver for store. 

Dertil kommer naturligvis, at engelsk er det eneste verdenssprog, vi har. I hvert fald i øjeblikket. Der findes mange andre store sprog, men engelsk er og bliver det eneste verdenssprog. Derfor finder jeg det altafgørende at både kunne tale og skrive engelsk godt for at begå sig i verden.

Kilden

Når alt det er sagt, så må jeg samtidig indrømme, at man ikke kan løbe fra sit modersmål. Det lader sig simpelthen ikke gøre, med mindre man forlader sit hjemland for altid og forener sit indre væsen med en anden kultur og et andet sprog. Sådan er det ikke for mig, og jeg har derfor besluttet mig for at vende tilbage til kilden. Tilbage til mit modersmål.

Det hænger uden tvivl sammen med at blive ældre. Jeg oplever meget tydeligt i disse år, at min energi ikke længere er udvidende, men sammentrækkende. Kunsten er at samle den i ét punkt inden i sig selv og dermed koncentrere kraften. Det giver en bedre udnyttelse af energien og i sidste ende en dybere forståelse af sig selv. 

At skrive på dansk er en del af den manøvre for mig. Det er en måde at koncentrere min energi på, så den får større saft og kraft. Noget jeg ikke kan gøre på engelsk på samme måde. Det kræver det naturlige flow, der kommer med modersmålet. De medfødte nuancer. 

Et sprogligt filter

Jeg vil stadig eksperimentere med tekster på engelsk fra tid til anden. Det er en god udfordring på mange måder, som skærper tankerne og min evne til at tænke i nye baner. Det er et andet sprogligt filter at se verden igennem, og det sætter sine spor i indholdet på forskellige interessante måder. 

Men det vil aldrig kunne nå den sproglige dybde, som jeg kan nå på dansk. Den erkendelse står klar for mig nu, og jeg vil hellere koncentrere mig om at blive rigtig god på dansk, end halvgod på engelsk. Det er et simpelt spørgsmål om energieffektivitet — noget der kommer med alderen.